Overslaan en naar de inhoud gaan

Expertise en audits

Complete inspectie van medische gasinstallaties.

Deze service biedt een ziekenhuis de mogelijkheid om na te gaan of zijn medische gassen netwerk voldoet aan de gewettigde normen en eisen. Dit kan helpen bij het opsporen van kritieke problemen en verbeterpunten van de installatie.

Waarom een audit uitvoeren op uw installaties?

 • Voor de veiligheid: 
  - Zorgen voor een continue toevoer van medische gassen en de veiligheid van patiënten en zorgverleners
   
 • Om risico's te beperken:
  - Onderbreking in de toevoer van de medische gassen naar patiënten
  - Bacteriële besmetting van patiënten en gebruikers naar aanleiding van contaminatie van het leidingnetwerk
  - Risico op brand of explosie
   
 • Om te besparen:
  - Opsporen van lekken en gebreken die de efficiëntie van het netwerk beïnvloeden, wat belangrijke economische voordelen kan opleveren en de exploitatiekosten verlaagt
  - Vermindering van het verbruik van medische gassen vanwege lekkages of gebreken op het distributienetwerk (een lek van 1L/min komt overeen met 49 flessen B50 per jaar)
   
 • Voor de naleving van de regelgeving:
  - De klant ontvangt een auditrapport met details over waargenomen conforme en niet-conforme situaties
  - Controle van de mate van naleving van de regels en eisen met betrekking tot het medisch gasdistributiesysteem (MGDS)

Air Liquide Healthcare Benelux heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van audits van medische gasdistributiesystemen (MGDS), zowel op nationaal en internationaal gebied, waar de strengste normen betreffende medische gassen in voege zijn.

Uw medische gasdistributiesysteem is een essentieel onderdeel van de zorg die u aan uw patiënten biedt. Het medisch gasdistributiesysteem is onderhevig aan snel evoluerende normen en richtlijnen waaraan ziekenhuizen volgens de wetgeving moeten voldoen. Een verouderd of slecht werkend netwerk veroorzaakt:

 • Risico op drukvallen van het netwerk
 • Gaslekken 
 • Tijdverlies die de goede werking van uw diensten kan verstoren 
 • Afhankelijk van het geval kunnen er risico's voor de patiënt en voor de kwaliteit van de zorg ontstaan

Eveneens vragen de hulpdiensten in het kader van de brandpreventie aan de gezondheidsinstellingen om de plannen van de medische gasinstallaties, de netwerken, enz. ter beschikking te stellen, alsook de plannen van de medische gasinstallaties en locatie van de afsluitkranen. 

Beschrijving van de service

Er wordt een onderzoek uitgevoerd op alle onderdelen en installaties die deel uitmaken van het medische gasdistributiesysteem:

 • Tanks
 • Flessen Centrales
 • Compressoren en drogers voor productie perslucht
 • Vacuümpompen 
 • Afvoersystemen voor anesthetische gassen
 • Koperen gasnetwerk
 • Tweede ontspanning
 • Veiligheids/Afsluitkasten
 • Alarmen

De audits worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en door Air Liquide Healthcare Benelux opgeleide technieker. Hiervoor krijgt deze laatste:

 • Een opleiding over de norm NBN-EN ISO 7396-1 voor pijpleidingsystemen voor medische gassen onder druk en vacuüm
 • Een opleiding over IMS (Industrieel Management Systeem) om de veiligheid en de efficiëntie te verbeteren

Air Liquide Healthcare Benelux stuurt een volledig verslag naar het ziekenhuis dat de volgende informatie bevat:

 • Een evaluatie van de waargenomen afwijkingen per prioriteit in de bevoorradingsbronnen, de leiding van het netwerk en de apparatuur van het medisch gasnetwerk
 • Een volledige beschrijving van de afwijking, samen met de betreffende regelgeving
 • Een analyse van de risico's die verbonden zijn aan deze afwijkingen en die de mogelijke gevolgen ervan toelicht. Er wordt ook een aanbeveling van Air Liquide Healthcare Benelux bij deze analyse gevoegd
 • Een voorstel tot economisch budget bestemd om de vastgestelde incidenten op te lossen

Opdat u uw budget kan optimaliseren, kunnen wij u de meest geschikte oplossing aanbieden in functie van uw netwerkconfiguratie en de gedetecteerde non-conformiteiten. We helpen u eveneens met het stellen van prioriteiten in de planning om deze eventuele rechtzettingen uit te voeren. Om de naleving van de regelgeving te garanderen, voldoet deze oplossing aan de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR), de norm voor de distributie van medische vloeistoffen (ISO 7396-1&2) en het Koninklijk Besluit van 1979 tot vaststelling van normen voor de bescherming tegen brand en paniek.

Voordelen van de service

 • De veiligheid van het medische gasdistributiesysteem verzekeren
 • Verbeterpunten identificeren
 • Ontvangst van een auditrapport
 • Weten of het systeem voldoet aan de regelgeving en aan de geldende regelgevende eisen
 • Bepalen van een budget om non-conformiteiten te corrigeren
 • Profiteer van de expertise van Air Liquide Healthcare Benelux op het gebied van medische gassen: Onze technici, die specifiek zijn opgeleid in medische gassen, werken uitsluitend in de ziekenhuisomgeving